Snoeien met ladderwagen 
Rooien van een populier boven een woning met behulp van ladderwagen.

populier rooien      

                                     

rooien bomen

 

Deze monumentale kastanje is op een windstille zomernacht uit elkaar gevallen vanwege een plakoksel.
Tijdens het opruimen kwam er zoveel hout vrij dat er een vrachtwagencombinatie aan te pas moest komen om al het hout af te voeren.

plakoksel

 

kastanje snoeien

 

kastanje rooien

Sommige standplaatsen van bomen zijn bijzonder. Deze platanen staan in een winkelmagazijn. De stammen zijn beschermd door houtschotten. De beide bomen hebben inmiddels een beschermwaardige status.

bijzondere bomen

 

bijzondere boom

 

plataan

 

Het vellen van een populier op een moeilijke standplaats met behulp van de ladderwagen.
 

vellen populier

 

populieren vellen

 

populier vellen

 

boom vellen

 

bomen vellen