Er zijn talrijke aantastingen en ziekten in bomen. Enkele voorbeelden van zwamaantastingen zijn:


zwamaantasting

Het vruchtlichaam van een zadelzwam in een beuk
honingzwam

honingzwamreuzenzwam

reuzenzwam bij beuktonderzwam

tonderzwam bij eikzwavelzwam

zwavelzwam