Het komt voor dat roeken overlast zorgen in delen van een straat of wijk.
Er zijn een aantal roeken nesten verplaatst naar de rand van de stad,
zodat mens en boom minder hinder ondervinden van de uitwerpselen.

 

roeken overlast