Onze werkzaamheden bestaan uit:


UITVOERING

 • Snoeien van  bomen (tot 30 meter hoog)
 • Stand- en groeiplaats verbeteren
 • Aanleg en onderhoud  van landschappelijke beplantingen
 • Verplanten van grote bomen
 • Vellen van bomen
 • Ziektebestrijding
 • Nazorg


ONDERZOEK EN ADVIES

 • Taxatie en rapportage (NVTB methode)
 • Inventarisatie en boomveiligheidscontroles (VTA)
 • Bomen Effect Analyse (BEA)
 • Groeiplaatsonderzoek
 • Advies (boombeheer en boombeheerplan)