Er wordt veel waarde gehecht aan bomen, zowel door particulier als gemeenten, provincie en rijksoverheden. Bomen zijn veel geld waard. Het uitvoeren van taxaties vindt vaak plaats als gevolg van schade aan bomen, onder andere door aanrijdingen.


Als taxateur kunnen wij u daarbij helpen omvast te stellen hoeveel uw boom waard is. Bij schade aan bomen kunt u de schade verhalen op de veroorzaker, zodat u degene financieel aansprakelijk kan stellen.

Als taxateur maken we een deskundige waardebepaling van uw boom of taxeren we de geleden schade. Hier gebruikt de taxateur waarde- en schadebepalingsmethoden voor.

schade aanrijden
Schade aan stamvoet door aanrijding.

Ook voor het voorkomen van schade kunnen wij u helpen. Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden zoals renovaties kunnen we de waarde van bomen vastleggen in een deskundig rapport.


Regelmatig doen rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus een beroep op ons voor een deskundig advies.

aanrijschade
Schade aan stam

Als beëdigd taxateur van bomen en houtige gewassen zijn we aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen. (NVTB)


Het lidmaatschap van de NVTB is een kwaliteitskeurmerk. Als taxateurs van de NVTB houden we onze vakkennis actueel door middel van workshops, bijscholingen en uitwisseling met andere taxateurs.